img img img img

Şizoaffektif Bozukluk

Heading Title

Button Text

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar altında yer alan; psikotik ve affektif belirtilerle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu bozukluk tanısı konulmadan önce ayrıntılı ayrıcı tanı değerlendirilmesi gerekir.