img img img img

Bipolar Bozukluk 1 (Mani + Depresyon)

Bipolar Bozukluk 1

Heading Title

Button Text

Bipolar Bozukluk için İkiuçlu Duygudurum Bozukluğu ve Manik Depresif terimleri kullanılabilmektedir. Mani, Hipomani ve Depresyon dönemleriyle karakterize duygudurum bozukluğudur. Bipolar Bozukluklar temelde üçe ayrılır.
Bipolar I bozukluk
Bipolar II bozukluk
Siklotimik bozukluk

En az bir mani epizodunun görüldüğü Bipolar Bozukluk türüdür.

Kabarmış, taşkın, çoşkulu bir duygudurum ile amaca yönelik etkinlik ve enerjide artış ile karakterize duygu durum dönemidir. Mani psikiyatrik acil tablolardandır.

Bütünsel psikiyatrik muayene sonrası Bipolar Bozukluk tanısı konulur. Bipolar Bozukluk 1 hastalığı akut dönemde yatarak tedavi gerektirebilmektedir.

Tedavide temel unsur duygudurum dengeleyicilerdir. Atak dönemlerinde mutlaka ilaç tedavisi gerekir. Hastalık sürecinde, bazı hastalar için tedaviye psikoterapi eklenmesi uygun olabilmektedir.