img img img img

Cinsel Terapi ve Danışmanlık

Cinsel Terapi ve Danışmanlık

Heading Title

Button Text

Kişinin doyumlu bir cinsel yaşamı olmasına engel olan tüm rahatsızlıklar için cinsel sorun ifadesi kullanılabilir. İnsan davranışı ve cinselliği biyolojik, psikolojik ve sosyal durumlardan etkilenir. Cinselliği, sadece cinsel organlar olarak ele almak uygun olmayacaktır.

Cinsel işlevler; cinsel istek, uyarılma, ıslanma, sertleşme, boşalma ve orgazm olarak tanımlanabilir. Kişi cinsel işlevlerinin sayılan herhangi bir aşaması nedeniyle yeterince doyumlu bir cinsellik yaşamıyorsa, kişinin cinsel işlev bozukluğu açısından değerlendirilmesi gerekir.

Cinsel işlev bozukluklarının biyolojik (bazı hastalıklar veya biyolojik durumlar), psikolojik (bazı psikiyatrik hastalıklar ve durumlar) ve sosyal (toplumsal-kültürel çevre ve mitler) nedeniyle meydana gelebilir.

Cinsel İşlev Bozuklukları psikiyatrik hastalıkların tanı sınıflandırılmasında yer alır. Bu başlık altındaki hastalıkların, diğer psikiyatrik hastalıklar gibi Biyo-Psiko-Sosyal bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir.

Bütüncül Psikiyatri muayene sonrası Kadın Doğum Uzmanı / Üroloji Uzmanı konsültasyonu istenebilmektedir.

Bazen hastalar Kadın-Doğum / Üroloji Uzmanına başvururlar, biyolojik bir etken tespit edilmediği durumlarda hasta Cinsel Terapi uygulayan Psikiyatri Uzmanına yönlendirilir. Bu değerlendirmeler sonrası tedavi planı oluşturulur.

Cinsel İşlev Bozukluklarının tedavisi psikoterapi ağırlıklı olsa da gerekli durumlarda ilaç tedavisi kullanılabilmektedir.

Evet, bu düşük bir oran gibi görünmüyor. Bütünsel psikiyatrik muayene ve eş tanıların değerlendirilmesi önemlidir.

Biyolojik etmenleri dışlamak için kan tetkiklerinin yanı sıra üroloji ve jinekoloji hekimlerinin ek tetkik istemleri olabilmektedir.

Cinsel uyarılma, sertleşme ve boşalma kontrolüne yönelik gerekli durumlarda bazı medikal tedaviler kullanılabilmektedir. Bu tür tedavilerin mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir.

Cinsel Terapi, biyolojik etkenlerin dışlandığı Cinsel İşlev Bozukluğu şikayetlerini ortadan kaldırmak için uygulanan soruna yönelik psikoterapilerdendir.

Çoğu Cinsel Terapi çalışmasının çift olarak yapılması önerilir. Az sayıda özellikli durumlarda tek çalışmalar yapılabilmektedir.

Cinsel terapilerin ortama 10-20 seans arasında tamamlanması hedeflenir.

Cinsel rahatsızlık türü, süresi ve şiddetine, ve ek tanılara göre tedavi süresi değişebilmektedir.

Cinsel Terapilerdeki ilk 1-3 görüşme ortalama 60-90 dakikalık görüşmelerdir.

Terapi devam görüşmeleri 30-45 dakika olarak planlanır.

Evet, bu konudaki destek almak için randevu alabilirsiniz.

Cinsellikle ilgili bilgilendirme ve danışmanlık konularının ele alındığı görüşmelerdir.