GAZİANTEP PSİKİYATRİ VE PSİKOTERAPİ KLİNİĞİ

PSİKİYATRİST | PSİKOTERAPİST

GAZİANTEP PSİKİYATRİ VE PSİKOTERAPİ KLİNİĞİ

Uzm. Dr. Ardıl Bayram ŞAHİN

Uzm. Dr. Ardıl Bayram Şahin

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist & Psikoterapist

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı’nda Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı aldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak Uzman Doktor oldu.

Hastalıklar

Psikoterapiler

Bazı ruhsal rahatsızlıklar için tedaviye psikoterapi eklenmeden başarı alınmaz. Bu tür durumlarda ilaç kullanımı olsun veya olmasın psikoterapi düşünülmelidir. İlaç tedavisinin gerektiği durumda, bu tedaviden uzak veya yoksun kalmak rahatsızlığın derinleşmesine sebep olabilir. Aynı şekilde tedavinize ilave edilmesi gereken psikoterapi modelinden yoksun kalmanız da tedaviden yeterince yanıt almanızı engelleyebilir. Bu rahatsızlıklar için psikoterapi ile birlikte bir tedavi planı oluşturulur.

Tedaviler

Psikiyatri (Ruh Hekimliği, Akıl Doktorluğu ) Psikiyatrist (Ruh Hekimi, Akıl Doktoru, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doktor) Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca klinik ve akademik çalışma alanı ruh ve beyin hastalıklarıdır. Bu rahatsızlıklar düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve sağlatımlarıyla (tedavi) uğraşır. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinden önce bütünsel psikiyatrik muayene yapılır. Psikiyatrinin temel tedavi alanları ilaç tedavileri, psikoterapiler ve beyin uyarım tedavileridir. Psikiyatri pratiği tüm dünyada tıp eğitimi sonrası psikiyatri ihtisasını tamamlayan Uzman Hekimler tarafından icra edilebilir.

Daha fazla

Psikofarmakoloji

Psikofarmakoloji, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların, canlıların duygu, düşünce, algı ve davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Psikofarmakoloji bu etkileri incelerken elde ettiği bilimsel çıkarımları ruhsal hastalıkların tedavilerine katkı sağlar. Ruhsal hastalıkların tedavisinde ilaç tedavileri önemli bir yer tutmaktadır.
Psikofarmakolojik tedavide kullanılan ana ilaç grupları; antidepresanlar, antipsikotikler, anksiyolitikler, duygudurum düzenleyiciler ve anti-epileptiklerdir. Bu ilaç grupları içerisinde çok sayıda farklı molekül bulunmaktadır. Hangi molekülün, hangi doz ve sürede kullanılacağı Psikiyatrik Muayene ve Psikofarmakolojik Değerlendirme sonrası belirlenebilir.

Daha fazla

Psikoterapi

Psikoterapi en geniş anlamıyla kişinin ruhsal sorunlarının ruhsal yollarla tedavisidir. Tıpta ve ruh bilimde, çağdaş ruh hekimliği ve ruh bilim bilgilerine dayanan hasta ile karşılıklı iletişim ve ilişkiyi sağaltım amacıyla kullanan bir takım uygulamalar bütünüdür.
Psikiyatrik değerlendirme sonrası psikoterapi uygun bulunduğunda, hangi psikoterapi yönetimiyle sürdürebileceği konuşulabilir. Psikoterapiler sanıldığının aksine birbirinden çok ayrı antiteler değildir ancak oldukça çeşitlidirler.

Daha fazla
Son

Yazılarımız