img img img img

Şizofreni

Heading Title

Button Text

Genellikle genç yaşta başlayan, kişinin insan ilişkilerinden ve gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir içe kapanma; düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozulmaların olabileceği ruhsal bozukluktur.

Şizofreni tanısı psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası konulabilir. Şizofreni belirtilerine neden olan tıbbi durumlar ve dışlama tanıları açısından değerlendirme sonrası Şizofreni tanısı konulabilir.

Şizofrenide ana tedavi ilaç tedavileridir. Hastaya ve hastalığın şiddetine göre, hastanın günlük uyum ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bazı psikoterapötik müdahaleler önerilir.