img img img img

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı ve Zorlantı Bozukluğu)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Heading Title

Button Text

Obsesyon (saplantılı) düşünce ve Kompulsif (zorlantı) hareketlerin görüldüğü bir bozukluktur. Örneğin Kişinin aklına elinin kirlendiği düşüncesi geldikten sonra duyduğu sıkıntıyı gidermek için defalarca elini yıkama ihtiyacı hissetmesidir. OKB çok farklı formlarda görülebilmektedir.

İstem dışı akla gelen, bireyi tedirgin eden, inatçı bir biçimde tekrar eden düşünce, imge ve dürtülerdir.

Saplantılı düşünceleri akıldan uzaklaştırmak veya bu düşünce nedeniyle oluşan sıkıntı hissini ortadan kaldırmak için kişinin yaptığı davranışlardır.

+Kompulsif temizleme, el yıkama ile birlikte kirlenme ve hastalık kapma obsesyonları
+Kontrol kompulsiyonları ve birlikte kuşku obsesyonları
+Simetri, düzen ve sayı ile ilgili obsesyon ve kompulsiyonlar
+Biriktirme ve toplama kompulsiyonları
+Obsesif duraksama (tereddüt)

İlaçlar OKB’de önemli bir tedavi aracıdır. Bazı hastalar ilaç tedavisine başlanmadan psikoterapiye uyum sağlanamaz. Uygun OKB vakalarında, psikoterapinin ilaç tedavisine eklenmesi önerilir.