img img img img

Yeme Bozuklukları Tedavisi ve Psikoterapisi

Yeme bozukluğu Tedavisi ve Terapisi

Heading Title

Button Text

Yeme Bozukluğu, yeme alışkanları ya da kilo kontrolü davranışları ve fiziksel sağlık ve psikososyal işlevsellikte klinik olarak bozulmayla sonuçlanan, beden biçimi ve kilo ilgili aşırı değerlendirme gibi özelliklerile karakterizedir.

Yeme Bozukluğu tanısı Psikiyatri Uzman Hekimi tarafından konulabilir. Yeme Bozukluğu tanısı için ilk olarak Psikiyatri Uzmanına başvurulması gerekir.
Bazı yeme bozuklukları ilerlediğinde sağlık açısından ciddi durumlar doğurabilmektedir. Tıbbi acil durumlar için hastanelerin Acil ünitesine başvurulması gerekir.
Psikiyatrik değerlendirme sonrası ayrıntılı tetkik ve tedavi planı oluşturulur. Bazı durumlarda diğer tıp branşları tarafından ek değerlendirme (İç hastalıkları, Kadın Doğum,) istenebilmektedir.

Yeme Bozuklukları ciddi kilo kayıpları ve beslenme bozukluklarına neden olur. Bunun sonucunda kan değerlerinde bozulma ve bu bozulmalara bağlı sistem hasarları meydana gelebilir. Psikiyatrik beliritler, nörolojik belirtilere, gastrointestinal belirtiler, kas ve iskelet sistemi belirtileri ve çeşitli organ hasarlarına kadar ilerleyebilir.

Yeme Bozukluklarının tedavisi çoğu zaman psikiyatrik ilaç tedavisi + psikoterapidir.

Yeme Bozukluğu Tedavisi çoğu zaman bir ekip tedavisi olabilmektedir. Psikiyatristiniz ruhsal durumunun takibini yapar, gerekli durumlar ilaç tedavisi önerir. Bu önerilere uymak önemlidir. Başarı şansını artırmak için ilaç tedavisinin yanına mutlaka psikoterapi eklenmektedir. Tıbbı durumunuzun takibi sırasında İç Hastalıkları veya ilgili branş konsültasyonu istenebilir. Bu konsültasyonları ertelememek gerekir. Sizinle beraber bir diyet programı oluşturmak gerekebilir, bu programa uyumunuz önemlidir.