img img img img

Psikoterapiler


Psikoterapiler

Heading Title

Button Text

Psikoterapi en geniş anlamıyla kişinin ruhsal sorunlarının ruhsal yollarla tedavisidir.
Tıpta ve ruh bilimde, çağdaş ruh hekimliği ve ruh bilim bilgilerine dayanan hasta ile karşılıklı iletişim ve ilişkiyi sağaltım amacıyla kullanan bir takım uygulamalar bütünüdür.

Evet, bazı hastalıklar için bu mümkün olabilir. Ancak bu, Bütünsel Psikiyatrik Muayene sonrası söylenebilir.Muayene sonucu hangi tedavi seçeneklerinin tedaviniz için ne oranda etkili olabileceği belirlenebilir. Psikiyatrik değerlendirme yapılmadan psikoterapiye başlanılmaz. Ruh sağlığı diğer tıp branşları gibi kanıta dayalı tedavi yöntemleriyle uzman doktorlar tarafından değerlendirilir, tedavisi planlanır ve uygulanır.

Hayır, bütün ruhsal sorunlar için bunu söyleyemeyiz. Bazı ruhsal rahatsızlıklar için tedaviye ilaç tedavisi eklenmeden başarı alınamaz. İlaç tedavisinin gerektiği durumda, bu tedaviden uzak durmak veya yoksun kalmak rahatsızlığın derinleşmesine sebep olabilir. Aynı şekilde tedaviye eklenilmesi gereken psikoterapi modelinden yoksun kalmanız da tedaviden yeterince yanıt almanızı engelleyebilir.

Bütünsel Psikiyatrik Muayene sonrası tanı ve varsa eş tanılar belirlenmeli, en etkili ve uygun tedavi planı oluşturulması önemlidir. Her başvuran için psikoterapi önerilmeyebilir, bazı kişilere ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapi önerilebildiği gibi sadece psikoterapi de önerilebilir. Psikoterapi önerilen kişiye göre uygun psikoterapi çalışmasının planlanması gerekir.

Hayır, her başvuranın psikoterapi süreci kendisine özeldir. Psikoterapi de asıl olan şey kişinin yaşam öyküsüdür. Her insan diğerlerinden son derece farklı öyküler yaşadığı için psikoterapi süreçleri de oldukça çeşitlilik içerir.

Psikoterapi Çeşitleri

Psikoterapi Ekolleri

Soruna Yönelik Psikoterapiler