img img img img

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Heading Title

Button Text

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun temel özelliği değişik konu, kişi ve etkinliklerle ilişkili olarak duyulan süreğen, dirençli bir endişe ve kuruntulardır. Kişi anksiyeteyi sanki kötü bir haber alacakmış, bir felaket olacakmış gibi nedeni belli olmayan bir huzursuzluk, sıkıntı ve endişe duygusu olarak yaşayabilir. Yaygın Anksiyete Bozukluğunda duyulan kaygının, sağlıklı ve olağan kaygıdan daha sık, yaygın ve süre açısından daha uzun sürer. Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan kişi kaygısını kontrol etmekte güçlük çekebilmektedir.

Israrcı endişe, evham ve kuruntulara Sinirlilik, Tahammülsüzlük, Huzursuzluk, Heyecan, Uykusuzluk gibi bedensel belirtiler eşlik edebilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası konulabilir. YAB belirtilerine neden olan tıbbi durumlar açısından değerlendirme yapıldıktan sonra YAB tanısı konulabilir.

Klavuzlarda birinci sırada tedavi İlaç tedavisidir. Yapılan son çalışmalar ilaç tedavisi + psikoterapi’nin en etkili tedavi olduğunu belirtmektedir.