img img img img

Sınav Anksiyetesi (Sınav Kaygısı)

Sınav Anksiyetesi (Sınav Kaygısı)

Heading Title

Button Text

Sınav Anksiyetesi (Kaygısı) Sınav veya benzeri bir değerlendirme süresince yaşanan, bireyin asıl performansını ortaya koymasını engelleyen yoğun kaygı olarak tanımlanır. Sınav kaygısının olası olumsuz sonuçlar veya başarısızlık ile ilgili kaygılı düşünceler, bunlara eşlik eden davranışsal ve fizyolojik belirtilerin yaşandığı bir durumdur.

Sınav kaygısı, sınav ile ilgili olası olumsuz sonuçlar veya başarısızlık ile ilgili kaygılı düşünceler, bunlara eşlik eden davranışsal ve fizyolojik belirtilerle kendisini gösterir.
Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

Sınav anksiyetesinin şiddetli olduğu dönemlerde kişinin başarısında belirgin bir düşüş gözlenir. Ders çalışmayı ertelemek, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmaktan kaçınmak, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, artmış fiziksel yakınmalar (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, kızarma, uyku düzensizliği, iştahsızlık veya aşırı yeme, çökkün ruh hali vb.), ve çok çalışılmasına karşın performans düşüklüğü sınav kaygısının varlığının işareti olabilir..

Geçmişte Sınav Anksiyetesi olan kişilerin çoğunun Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı üçüncü versiyonuna göre (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition- DSM-III) bir anksiyete bozukluğu kriterlerini karşıladığı görülmüştür. Sonraki yıllarda Sınav Kaygısının, ayrı bir klinik bozukluk olabileceği düşünülmüş ve DSM-V’e spesifik bir fobi, durumsal tip olarak dahil edileceği tartışılmıştır.
Sınav Kaygısı DSM-IV ve DSM-V’te ayrı bir tanı kategorisinde yer almamaktadır ancak Sınav Kaygısının daha kompleks performans işlevsizlikleriyle ve yaygın anksiyete durumlarıyla ilişkili olduğu söylenebilir.
Sınav Anksiyetesinin DSM-V anksiyete bozukluklarının, özellikle spesifik fobi, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğunun bir alt tipi veya kompleks görünümü olarak kabul edilebileceği düşünülebilir ancak bir çok olgu bu anksiyete bozukluklarının kriterlerini tam karşılamayabilmektedir

Kişinin başarısının değerlendirildigi bir durum olan sınavlar hemen herkes için bir miktar belirsizlik içerir ve kaygıyı artırabilir. Sınav Anksiyetesi tıpkı Yaygın Anksiyete Bozukluğunda duyulan kaygı gibi, performans sırasında görülen sağlıklı ve olağan kaygıdan daha sık, yaygın ve süre açısından daha uzun sürer.
Kaygının kontrol edilemediği, sınav ankisyetesini diğer belirtilerinin şiddetli ve süreğenleşmesiyle birlikte kişinin başarısının etkilendiği durumlarda bir psikiyatriste başvurabilirsiniz.

Sınav Anksiyete tanısı bütüncül psikiyatrik tanısal görüşme ile kişinin tüm diğer anksiyete bozuklukları açısıdan değerlendirilmesi sonrası konulabilir. Anksiyete bozukluğuna neden olabilecek tıbbi durumların değerlendirilmesi gerekir.