img img img img

Sıkça Sorulan Sorular

Heading Title

Button Text

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca klinik ve akademik çalışma alanı ruh ve beyin hastalıklarıdır. Bu rahatsızlıklar düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve sağlatımlarıyla (tedavi) uğraşır. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinden önce bütünsel psikiyatrik muayene yapılır. Psikiyatrinin temel tedavi alanları ilaç tedavileri, psikoterapiler ve beyin uyarım tedavileridir. Psikiyatri pratiği tüm dünyada tıp eğitimi sonrası psikiyatri ihtisasını tamamlayan Uzman Hekimler tarafından icra edilebilir.

Psikiyatrik Görüşme bir Psikiyatri Uzman Hekimi tarafından yapılır. Psikiyatrik muayene görüşmeleri, tıbbın diğer branş muayene görüşmelerinde geçerli olan etik kurallar ve hasta-hekim ilişkisine dair sınırlar içerisinde yapılır. Bütünsel psikiyatrik değerlendirme 1- 3 görüşme arasında sürebilir. İlk ziyaretinizde başvuru nedeninizin değerlendirilmesi ve bütünsel psikiyatrik muayene yapılır. Psikiyatrik değerlendirme Biyo-Psiko-Sosyal bir değerlendirmeler bütünüdür. Hastanın psikiyatrik şikayetlerle ilişkili tıbbi durumları, psikiyatrik öyküsü ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurulur. Psikiyatrik görüşmelerin sonunda tanısal bir ön çıkarım yapılır ve diğer tıbbi durumlarla ilişkili ayırıcı tanıya gidilir.

Psikiyatrik değerlendirme genel olarak konuşarak ve gözleme dayalı yapıldığı için, genel bir çerçevesi olsa da her görüşmenin içeriği hastadan hastaya oldukça farklılık gösterir. Psikiyatrik görüşmenin genel çerçevesi; başvuran kişinin genel bilgileri, başvuruya sebep olan şikayetleri, şimdiki rahatsızlığın gelişimi, psikiyatrik geçmişi, alışkanlıkları, tıbbi geçmiş, aile geçmişi, psiko-sosyal gelişim hikayesi ve ruhsal durum muayenesinden oluşur.

Tıbbı bir durum düşünülmediği durumlarda psikiyatrik muayene konuşarak ve gözleme dayalı olarak yapılır. Bazı psikiyatrik hastalıklarda fiziksel muayene gerekebilir. Psikiyatrik şikayetlere neden olan tıbbi durumlar azımsanmayacak sıklıkta görülebilmektedir. Olası tıbbi nedenlerin araştırılması ve ayırıcı tanılar için gerekli durumlarda ek laboratuvar, psikometrik değerlendirme, kraniyel radyolojik görüntüleme ve ilgili branş konsültasyonu istenebilir.

Tıp eğitimi içerisinde hasta ifadesi tüm branşlarda olduğu gibi psikiyatride de bir rahatsızlık nedeniyle psikiyatri alanında uzman hekime başvuran kişi için çok yaygın olarak kullanılır.
Hipokrattan bu yana bir sağaltım için başvuran kişi ile hekim arasındaki ilişkinin etik ilkeleri vardır. Psikiyatride de hasta kelimesinin kullanılması, hasta-hekim ilişkisinin önemini hatırlattığı için kullanılmaya değerdir.
Ruhsal bir rahatsızlığı olmayan, herhangi bir sağaltım hizmeti almayan, sadece danışmanlık hizmeti için başvuran kişiler için danışan terimi kullanılabilir. Ancak hekimin kendisine başvuranlar için patolojik etiketlemeden uzak bir hasta terimi kullanılmasında bir mahsur görünmemektedir.

Ruhsal bir sıkıntı nedeniyle muayene olmak için ilk olarak bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzman Doktora başvurmanız gerekir. Şikayetlerin tanısal olarak ele alınması, diğer tıbbi durum veya ilaçlarla ilişkili ruhsal rahatsızlıklar açısından değerlendirilmesi gerekir. Ancak böyle bir değerlendirme sonrası doğru tedaviye ulaşılabilir.

Baş edemediğiniz bir ruhsal yakınmanız varsa psikiyatrik görüşme için bir psikiyatri uzmanına başvurabilirsiniz. Bu görüşme sonrası bu durumun tedavi gerektirip gerektirmediği, bir tedavi gerektiriyorsa hangi tedavi seçeneklerinin olduğu değerlendirilir.

Bütünsel Psikiyatrik Tanısal Değerlendirme yapılmadan ilaç tedavisi veya psikoterapi önerilmez. Ancak değerlendirme görüşmesi sonrası etkili tedavi seçenekleri oluşturulabilir. Psikiyatrist kontrolü dışında ilaç kullanımı oldukça risklidir.

Bütünsel Psikiyatrik Tanısal Değerlendirme yapılmadan ilaç tedavisi veya psikoterapi önerilmez. Ancak değerlendirme görüşmesi sonrası etkili tedavi seçenekleri oluşturulabilir. Psikiyatrist kontrolü dışında ilaç kullanımı oldukça risklidir.

Bütünsel Psikiyatrik Tanısal Değerlendirme yapılmadan ilaç tedavisi veya psikoterapi önerilmez. Ancak değerlendirme Bütünsel Psikiyatrik Tanısal Değerlendirme yapılmadan ilaç tedavisi veya psikoterapi önerilmez. Ancak değerlendirme görüşmesi sonrası tedavi seçenekleri oluşturulabilir. sonrası tedavi seçenekleri oluşturulabilir.

Hastalığın çeşidi ve hastalık süresi gibi birçok faktör tedavi süresini etkileyebilmektedir. Ancak bir çok hastalık için ilk başvuruda tedavi süresi hedefi 6 ay-1 yıl ve 1-2 yıl arasında belirlenebilmektedir. Kişinin uzun hastalık öyküsü ve süreğenleşmiş rahatsızlıkların tedavisi daha uzun süreli olabilmektedir. Psikiyatrik değerlendirme görüşmeleri sonrası tedavi süreci uzunluğuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Evet, birçok bedensel hastalık psikiyatrik şikayetlere yol açtığı gibi, kimi bedensel hastalıkların ilk belirtisi psikiyatrik şikayetler olabilmektedir. Detaylı bilgi için psikiyatristinizine danışınız.

Evet, bedensel hastalıklar için kullanılan kimi ilaçlar psikiyatrik şikayetler oluşturabilir. Detaylı bilgi için psikiyatristinizine danışınız.